Gå til sidens innhold

Sprengstofflager

Austin Norge bistår våre kunder med søknad både for midlertidige og permanente lager.

Vi har god erfaring og kunnskap om risikovurderinger i forbindelse med sprengstofflagring, og tllbyr lagerløsninger for de fleste behov. 

Er det noe du lurer på, ta kontakt !

Hva skal til for å få godkjent et sprengstofflager?

 • Alle tillatelser til lagring / oppbevaring av eksplosiver/ sprengstoff gis av DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredkap)
 • DSB har utarbeidet en veiledning til kapittelet i eksplosivforskriften som omhandler oppbevaring av eksplosiver

 • Tillatelse gis til virksomhet (firma), og søknad sendes via Altinn.

 • Det må utpekes en eller flere kompetente personer i virksomheten, som må sende inn en politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Forskriften med tilhørende veiledning setter krav til sted og bygg hvor eksplosiver skal oppbevares:

 • Avstand til omgivelser, herunder sikringssoner o.l.
 • Innbrudds sikkerhet til bygg
 • Krav til sikker drift av lager
 • Alarm
 • Journalføring
 • Gjerde
 • Tilsyn med lager
 • Kontroll, ukentlig og årlig

Veiledningen til forskriften må leses i sin helhet for å få fullstendig oversikt og forståelse

For spørsmål relatert til oppbevaring av eksplosiver kan du ta kontakt med vår sikkerhetsrådgiver.

 

 

 

Avstandstabeller :

Avstand


Spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker en lønnsom sprengningsprat?

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev! Gode tilbud og regelmessige faglige oppdateringer.