Gå til sidens innhold

Sprengning og forskriftenes krav til dokumentasjon

Eksplosivforskriftens kapittel 10 omhandler bergsprengning og hvilke krav som stilles til dokumentasjon før og etter salve. Mer informasjon finner du i veilederen til kapittel 10 her.

Den viktigste planen er den overordnede sprengningsplanen som bør inneholde bl.a. risikovurderinger, poste – og sperreplaner, organisasjonsplan for oppdraget, instruks for avviksbehandling og hva slags utstyr som skal benyttes, f.eks dekningsmatter, sprengstoff og tennmidler.

Videre skal det for hver enkelt salve utarbeides en salveplan, salverapport og borerapport.  Disse kan gjerne kombineres i ett og samme skjema.

NFF (Norsk Forening for Fjellsprengning) har utarbeidet helt nye skjema og disse kan du laste ned her


Spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker en lønnsom sprengningsprat?

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev! Gode tilbud og regelmessige faglige oppdateringer.