Gå til sidens innhold

Generell naboinformasjon for våre anlegg som er meldepliktige etter §6 i storulykkeforskriften

Alle Austin Norge sine anlegg og eksplosivlagre er godkjent av lokale og sentrale myndigheter og er gjenstand for tilsyn fra disse.

Brann i lagerområdet

Sannsynligheten for at brann oppstår i selve lageret er minimal. Hvis det skulle oppstå brann i eksplosiver, øker eksplosjonsfaren. Vårt sikkerhetsarbeid er derfor i stor grad rettet mot brannforebyggende tiltak og brannberedskap i nært samarbeid med det lokale brannvesen.

Transport av eksplosiver

Det er ofte transport av eksplosiver til og fra anleggene, men det er liten sannsynlighet for at kjøreuhell vil føre til eksplosjon i lasten. En brann i kjøretøy kan allikevel forekomme, og dersom det ikke lykkes å slukke brannen hurtig, må det nærliggende området evakueres. En brann kan spre seg til lasten og i verste fall utvikle seg til en eksplosjon.

Farlige gasser

Ved en brann i eksplosiver kan det blant annet utvikles nitrøse gasser, som er helsefarlige. Nitrøse gasser er lett gjenkjennelig med sin rødbrune farge og stikkende lukt. Ved innånding av nitrøse gasser må lege kontaktes på grunn av mulige komplikasjoner som kan oppstå inntil 2 døgn etter innåndingen.

Varsling av naboer potensielle farlige situasjoner

Hvis det oppstår farlige situasjoner ved anlegg i ditt nabolag, vil du bli varslet på den mest hensiktsmessige måten. Politiet vil lede innsatsarbeidet, og varsle naboer. Dersom det skulle skje større uhell vil også informasjon bli sendt ut via radio. Avhengig av situasjonen, kan det bli nødvendig å foreta evakuering av enkelte boliger, f.eks. på grunn av røyk eller eksplosjonsfare. Politiet, med støtte av bedriftens kriseledelse, vil lede eventuelle aksjoner.

Vi har etablert en SMS varslingstjeneste som du som nabo kan melde deg på ved å sende en epost til: post@austin.no. Du vil da bli varslet på SMS dersom det skulle oppstå hendelser ved anlegg i ditt nabolag som krever varsling av omgivelsene.

Ytterligere informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om vår aktivitet kan du kontakte Austin Norge på telefon 32 82 68 70 og be om å få snakke med HMS-ansvarlig eller Daglig leder.


Spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker en lønnsom sprengningsprat?

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev! Gode tilbud og regelmessige faglige oppdateringer.