Gå til sidens innhold

Kjære naboer

Dersom en farlig situasjon skulle oppstå, hvordan skal du som nabo opptre?

 • Opphold deg innendørs
 • Lukk dører, vinduer og steng alle lufteluker
 • Hold deg borte fra store glassflater i dører eller vinduer
 • Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politiet eller beredskapsgruppen direkte eller gjennom media

Naboinformasjon

Virksomheter som behandler farlige stoffer er underlagt «Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer» (Storulykkeforskriften). Forskriften pålegger bedriftene blant annet å informere naboer om situasjoner som kan oppstå ved virksomheten. Austin Norge AS har flere anlegg som er er av en type og størrelse hvor denne forskriften gjelder. I tråd med vår policy, prinsipper og krav, satser virksomheten aktivt på helse-, miljø-, og sikkherhetsarbeidet. Vi har som mål å minimalisere de miljø- og sikkerhetsmessige risiki virksomheten representerer. Dette gjør vi ved å rette oppmerksomheten mot forhold som reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser og begrenser konsekvensene av disse. I vårt ledelses- og kvalitetssikringssystem vektlegger vi kunnskap om risiki, en effektiv beredskap, identifisering av forbedringsbehov, registrering/oppfølging av unormale hendelser og tiltak av forebyggende karakter. De nødvendige sikkerhetsrapporter er oversendt myndighetene ved Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og revideres regelmessig.

Jørn Ivar Solum
Daglig leder, Austin Norge AS
Drammen, 20.10.2018

Våre anlegg som er underlagt krav om sikkerhetsrapport i henhold til storulykkeforskriften §9 er:

Knapper anlegg hamremoen

Knapper anlegg oppakermoen

Knapper anlegg storskogmoen

 

I tillegg har vi anlegg som er underlagt § 6 (meldepliktige anlegg) i følgende kommuner:

 • Holmestrand
 • Songdalen
 • Øyer
 • Sveio
 • Osterøy
 • Ørje
 • Arendal
 • Volda
 • Bodø
 • Fauske
 • Tromsø
 • Kongsberg
 • Rauma

Spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker en lønnsom sprengningsprat?

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev! Gode tilbud og regelmessige faglige oppdateringer.