Gå til sidens innhold

Paradigm – en avansert software for optimalisering av sprengning i dagen

Paradigm er en moderne 3D modellerings software for design, optimalisering og dokumentasjon av sprengning i dagen.

Paradigm er en moderne 3D modellerings software for design, optimalisering og dokumentasjon av sprengning i dagen. Design av borehull, Import av data fra de fleste andre system «heat maps» som visualiserer sprengningsresultat i 3D og farger – fx forskjell i ladetetthet, sprutlengde eller borehastighet.

Sett forskjellige regler for lading, tennsystem og visualiser dette i 3D modeller.

Importer geometridata for hele bruddet via DXF, DWG eller SPF. Importer boredata og MwD data fra borerigger og implementer dette i salvemodellene.

Velg tennsystem, ikke elektrisk eller elektronisk – eller begge og Paradigm simulerer salven med de forskjellige du har lagt til i forskjellige scenarioer.

Paradigm viser deg tidsanalyser, tidskonturer og intervall analyser av sprengning. Du kan sette opp flere ladescenario, tennsystem scenario og programmet kalkulerer og sammenligner alle og viser forskjellene visuelt i 3D modeller.

Fragmentering, skadesone, sprut, lufttrykkstøt og tidsoptimalisering ved vibrasjonmåling er også standard i dette fantastiske verktøyet.


Spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker en lønnsom sprengningsprat?

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev! Gode tilbud og regelmessige faglige oppdateringer.