Gå til sidens innhold

Shockstar DD

Indetshock Dual Delay (Dual Delay) har borehullstenner med fastmontert koblingsblokk. Letter lagerhold og er perfekt for grøftsprengning og paller med jevn borehullsdybde.

Last ned produktdatablad

Du trenger Acrobat Reader for å åpne filen

Beskrivelse

INDETSHOCK/SHOCKSTAR Dual Delay DD serie kombinerer borehullstenner og koblingsblokk i et enkelt produkt. Denne løsningen forenkler lagerhold og reduserer transportvolum. Systemet er best egnet i pukkverk og gruver hvor man opererer med stort sett samme boremønster og hulldybder samt grøftesprengning.

Dd tennere Generelt går koblingsarbeidet raskere da totalt antall koblinger blir færre enn ved standard system med separate koblingsblokker. Et mindre antall individuelle produkter og færre koblingspunkter vil også lette den visuelle inspeksjon. Systemet er mindre egnet i jomfrulig terreng og for sprengningsopplegg hvor man krever fleksible løsninger (vurder MS-SC systemet).

Fordeler DD

  • DD Borehullstennerene har 720 mg baseladning med PETN for å sikre kraftig initiering av sprengstoffet eller primere.
  • Koblingsblokkene har bare 110 mg baseladning for å sikre sikker initiering av slangen og samtidig minimere splint risiko.
  • Forsinkerelementet i MS borehullstenner er innkapslet i en stålsylinder for å hindre kvalitets forringelse ved høyt trykk.
  • Kvalitetskontroll av forsinkertid som sikrer over 99% sannsynlighet for at tennerne detonerer i henhold til sekvensen.
  • Beskyttet primær ladning. Utstyrt med tydelig merking som oppgir intervallnummer, forsinkertid og lengde på tennerne.
  • Koblingsblokken kan ta hele 8 slanger.
  • Forenkler lagerhold, transport og for enkelte applikasjoner underlette og effektivisere koblingsarbeidet.  
Her finner du informasjon om SIKKERHETSDATABLAD

Spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker en lønnsom sprengningsprat?

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev! Gode tilbud og regelmessige faglige oppdateringer.