Gå til sidens innhold

Bulkemulsjon over jord

Mer energi og bedre resultat! Austin Norge leverer den mest energirike emulsjonen i markedet.

Last ned produktdatablad

Du trenger Acrobat Reader for å åpne filen

Pu5002

Austin Norge startet med bulkleveranser over jord i november 2011 og gjennom kontinuerlig utvikling, justering og opplæring er vi i dag sikker på at vi kan tilby det beste.  Våre dyktige og serviceinnstilte operatører jobber sammen med deg for optimalt resultat. 

Leveranser

Et bulkprodukt som produseres og leveres direkte i borehullene er selvfølgelig avhengig av råvarer og optimal sammensetning av disse for å sikre de beste egenskaper med hensyn på energiutbytte og avgasser.  Det hjelper imidlertid ikke med god kjemisk sammensetning alene. 

Christer og lars petter

Bulk operatør Christer og Bulkstasjonsbestyrer Lars Petter

Det er operatøren og kvaliteten i prosessen på en ladebil som faktisk styrer det endelig resultat og som gjør at våre kunder kan levere det beste resultat til sine kunder..dag etter dag, hver eneste salve.

 

  • Ladekapistiet inntil 125 kg/min
  • Ladeslange på 110 m
  • Lader lett opp en 30 m pall
  • Kapasitet 12 tonn
  • Bygget og godkjent i henhold til MEMU i ADR

Produktet

Austin Norge har en emulsjonsmatrise med lavt vanninnhold og høyt innhold av natriumnitrat  som kombinert med 30% innblanding av ANFO og eventuelt aluminium gir bedre fremkast og fragmentering.

Hydromite 70

Hydromite 70 f       

Hydromite 70 består av 70% Hydrox emulsjonsmatrise og 30% ANFO som sensiters ved kjemisk gassing på våre ladebiler.  Teoretisk energiøkning sammenliknet med en ren emulsjon er 3% for hver 10% andel ANFO som tilsettes.

                                                          

Hydromite 70al f Hydromite 70al                                      

Hydromite 70al har samme bestandeler som over men med tilsats av aluminium.  Teoretisk energiøkning ved tilsats av f.eks 3% aluminium er ca 8%.

Referanse

Nå er det slik at teori og praksis ikke alltid stemmer overens da det i praksis kommer inn en rekke variabler som det ikke er tatt høyde for i teoretiske beregninger.  Utnyttbar energi vil variere fra sted til sted avhengig av geologiske forhold slik som bergtype og ikke minst oppsprekningsgrad.  Vi har kunder som sverger til aluminium og vi har kunder som i sine brudd ikke ser merkbar forskjell på fragmentering eller bedret lastbarhet med aluminium.  Derfor sier vi; prøv oss, det blir garantert ikke dårligere!

Vi kan tilby ovenevnte produkter med valgri tetthet mellom 0,85 g/cc til 1,15 g/cc i kopptetthet.  Vi anbefaler kopptetthet mellom 0,85g/cc – 0,95g/cc ved 6 m pallhøyde og oppover.  Da oppnår du god egenvekt og mer energi i bunn av borehullet på grunn av det statiske trykket.  Lavere tetthet og redusert energi i øvre del hvor du trenger det minst, både sprengningsteknisk og fra et sikkerhetssynspunkt.  Våre ladebiler har alltid med sperrefjærer slik at man kan fordemme før gassing er avsluttet i borehullet.

Graphic1

 

Spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker en lønnsom sprengningsprat?

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev! Gode tilbud og regelmessige faglige oppdateringer.